Arbetsflöden

Arbetsflödena är lathundar för katalogisering av olika materialtyper.

Fler arbetsflöden kommer att utarbetas.

Senast uppdaterad: 2016-11-18
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se