Katalogisering

Under rubriken Arbetsflöden finns anvisningar som gäller respektive materialtyp.

Under rubriken Allmänna anvisningar finns anvisningar som är gemensamma för olika materialtyper.

Senast uppdaterad: 2016-11-18
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Innehålls-, medie- och bärartyper