Trycklistor och leveransförteckningar

Hos oss finns förteckningar över pliktleveranser sparade sedan mitten av 1600-talet, då leveransplikten infördes i Sverige.

Om du vill läsa trycklistor och leveransförteckningar kan du kontakta Enheten för vardagstryck

Var ute i god tid, minst 3–5 dagar före besöket. Låt oss veta vilka förteckningar du vill läsa, och avtala sedan datum och tid. Förteckningarna lämnar vi ut för läsning på plats i Specialläsesalen vid den avtalade tidpunkten.

Du kan även få kopior av förteckningarna från vår Foto- och reproenhet. Ordinarie prislista gäller. Av bevarandeskäl kan vi inte alltid lämna ut originalen till påseende. Vid sådana tillfällen kan vi erbjuda en kopia som ersättning.

Senast uppdaterad: 2012-11-07
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek