Yrkesmässiga aktörer

För att enskilda leverantörer utan automatiskt grundlagsskydd ska omfattas av leveransplikt gäller att kraven för yrkesmässig framställning är uppfyllda.

Vad innebär yrkesmässig framställning?

Företag som yrkesmässigt låter framställa elektroniskt material ska leverera det till KB. För att en verksamhet ska anses som yrkesmässig (inom detta område) krävs att den

  • har en inte alltför obetydlig omfattning, den behöver dock inte vara en persons eller ett företags huvudsysselsättning
  • är avsedd att bedrivas varaktigt
  • drivs i vinstsyfte, därmed inte sagt att den behöver gå med vinst eller att just det aktuella elektroniska materialet tillgängliggörs mot ersättning
  • är av självständig karaktär, dvs. det ska inte röra sig om en anställning eller liknande

När räknas inte en verksamhet som yrkesmässig?

  • Ett företag som huvudsakligen ägnar sig åt att producera eller sälja varor eller tjänster och som också tillhandahåller elektroniskt material i fråga om produkterna kan normalt sett inte anses syssla med yrkesmässig framställning eller tillhandahållande av elektroniskt material eller andra yttranden.
  • Privatpersoner och ideella föreningar uppfyller vanligtvis inte kravet på yrkesmässighet för sitt tillhandahållande av elektroniskt material.
  • Den upphovsman som själv tillgängliggör sina verk uppfyller vanligtvis inte kravet på yrkesmässighet. Undantag kan dock vara upphovsmän som bedriver sådan yrkesmässig verksamhet som avses, exempelvis om en väletablerad upphovsman som tidigare spritt sina verk via någon yrkesmässig publicist, producent, förläggare eller utgivare väljer att i stället själv sköta tillhandahållandet till allmänheten via nätverk, och detta sker i förhållandevis stor skala.
Senast uppdaterad: 2015-05-11
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakta oss

E-post: e-plikt@kb.se
Vi besvarar frågor på e-post varje vardag.

Forum: Forum för e-plikt
Här kan du ställa egna frågor om e-plikt eller läsa vad andra har skrivit.

Telefon: 010-709 31 75
Våra telefontider är tisdag och torsdag 9.30-12.

Sveriges nationalbibliotek