Metadataspecifikationer

Allmän information om metadata

Introduktion till metadata

RSS

Uppdaterade RSS-specifikationer

RSS-specifikationerna på svenska och engelska har uppdaterats till version 2.3. Ändringarna framgår under Ändringshistorik i början av respektive specifikation.

Updated metadata specification for RSS feeds

The changes are described under the heading Change history.

Metadataspecifikation för RSS-leveranser

Specifikation för RSS-feed

Legal deposit of electronic documents by means of RSS feeds (English version)

Exempel

Enklare RSS-exempel med två artiklar från "Dagens press" (fiktivt exempel i PDF)

Enklare RSS-exempel med två artiklar från "Dagens press" (fiktivt exempel som XML)

XML-scheman för validering av RSS-leveranser

Scheman för validering av RSS

FTP

Uppdaterade specifikationer för FGS-PUBL och MODS enligt FGS-PUBL
Specifikationerna för FGS-PUBL och MODS enligt FGS-PUBL har uppdaterats till version 1.2.

Metadataspecifikationer för FTP-leveranser

Förvaltningsgemensam specifikation för enstaka publikationer (FGS-PUBL)

Common specification for deposit of single electronic publications (FGS-PUBL)

Specifikation för MODS enligt FGS-PUBL

MODS bibliographic metadata as used with the Common specification for deposit of single electronic publications (FGS-PUBL)

Exempel

Enklare exempel från SVT (fiktivt exempel)

Omfattande exempel från SCB (för validering med XML-schema 1.0, fiktivt exempel)

Omfattande exempel från SCB (för validering med XML-schema 1.1, fiktivt exempel)

XML-scheman för validering av FTP-leveranser

Schema för validering av FGS-PUBL och MODS, med XML-schema 1.0 (mer tillåtande, men kräver given ordning mellan obligatoriska element)

Schema för validering av FGS-PUBL och MODS, med XML-schema 1.1 (mer restriktivt, men tillåter godtycklig ordning mellan obligatoriska element)

Fysisk databärare

Specifikationen nedan beskriver vilken information som ska bifogas leveransen. Observera att endast de gula fälten är obligatoriska. De övriga gäller rekommenderad eller önskvärd information.

Metadataspecifikation för fysiska databärare

Senast uppdaterad: 2016-04-28
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakta oss

E-post: e-plikt@kb.se
Vi besvarar frågor på e-post varje vardag.

Forum: Forum för e-plikt
Här kan du ställa egna frågor om e-plikt eller läsa vad andra har skrivit.

Telefon: 010-709 31 75
Våra telefontider är tisdag och torsdag 9.30-12.

Sveriges nationalbibliotek