Leverans över nätverk

Innan du bestämmer dig för att leverera över nätverk är det viktigt att du tar del av de tekniska förutsättningar som krävs.

Det finns flera sätt att leverera elektroniskt material till Kungliga biblioteket (KB). Notera att det är möjligt för en leverantör att välja olika leveranssätt för olika typer av elektroniskt material. Innan du levererar elektroniskt material över nätverk behöver du registrera dig.

Leverans genom webbuppladdning

Den som inte har så omfattande leveranser och som levererar mer sällan kan ladda upp filer i ett webbformulär. Den medföljande information som behöver bifogas skrivs in direkt i formuläret. När du har registrerat dig som leverantör har du möjlighet att ladda upp leveranspliktigt material.

RSS-leverans

Att leverera e-pliktmaterial till KB via RSS innebär att leverantören sätter upp en specialanpassad RSS-tjänst hos sig som följer ett visst format (schema), en kombination av Dublin Core och Yahoos media RSS, vilket tillhandahålls av KB. Finns redan en RSS-tjänst skapar leverantören en modifierad kopia av den för e-pliktmaterialet. KB ansvarar sedan för att hämta dataflödet. Hämtningen utgår från publiceringsdatum och tid när KB hämtar materialet utifrån RSS-flödet.

Mer information om leveranser via RSS-flöden hittar du på sidan metadataspecifikationer

FTP-leverans

Att leverera e-pliktexemplar till KB via FTP innebär att leverantören själv paketerar materialet. För att ett sådant paket ska kunna tas emot och behandlas av KB krävs att vissa namngivningsregler följs samt att en SIP bifogas med information om innehållet i paketet enligt ett visst schema som tillhandahålls av KB. SIP:en består av en xml-fil för varje enhet (t.ex. en artikel) och hålls samman som mappar i en katalogstruktur. Leverantören skickar sedan paketen till KB med hjälp av filöverföringsprotokollet FTP.

Mer information om leveranser via FTP hittar du på sidan metadataspecifikationer

Senast uppdaterad: 2015-05-11
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakta oss

E-post: e-plikt@kb.se
Vi besvarar frågor på e-post varje vardag.

Forum: Forum för e-plikt
Här kan du ställa egna frågor om e-plikt eller läsa vad andra har skrivit.

Telefon: 010-709 31 75
Våra telefontider är tisdag och torsdag 9.30-12.

Sveriges nationalbibliotek