Leveransmetoder och medföljande information

Det finns flera sätt att leverera elektroniska pliktexemplar till Kungliga biblioteket (KB) och nya metoder utvecklas hela tiden.

De metoder som finns för närvarande är att sätta upp automatiska nätverksleveranser eller ladda upp filer och information genom manuell webbuppladdning. Det finns även möjlighet att skicka in material på fysisk databärare.

Rekommenderade filformat

Pliktexemplaren ska levereras i det format som de tillgängliggörs hos utgivaren. Ingen konvertering ska behöva göras. Om samma fil publiceras i olika format ska filen levereras i det format som är mest arkivbeständigt. KB har tagit fram ett antal rekommenderade filformat för e-pliktleverans via nätverk.

Dessa rekommendationer syftar till att maximera livstiden på de filer som levereras samt garantera bästa möjlighet att hämta och förstå den information som finns lagrad.

Medföljande information (s.k. metadata)

För att göra det möjligt att söka i materialet är det nödvändigt att viss obligatorisk information följer med levererade e-pliktsexemplar. Detta gäller oavsett leveranssätt.

All metadata lagras i våra system och delar av materialet är redan nu sökbart i bibliotekskatalogen Libris. Material som är fritt tillgängligt och har fungerande länkar går även att titta på via katalogen.


Den lagstadgade informationen som ska bifogas är:

  • var och när filerna först tillgängliggjordes
  • i vilket format filerna först presenterades
  • koder som öppnar lösenordsskyddade filer
  • det elektroniska materialets samband med annat material som ska lämnas enligt lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material, t.ex. de olika filernas inbördes ordning i en artikel
    eller
  • sambandet mellan de levererade filerna och analogt material som ska lämnas enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

En allmän information om metadata i samband med pliktleveranser av elektroniskt material finns i Introduktion till metadata.

Senast uppdaterad: 2017-06-09
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakta oss

E-post: e-plikt@kb.se
Vi besvarar frågor på e-post varje vardag.

Forum: Forum för e-plikt
Här kan du ställa egna frågor om e-plikt eller läsa vad andra har skrivit.

Telefon: 010-709 31 75
Våra telefontider är tisdag och torsdag 9.30-12.

Presentationer från teknikträffen

Den 25 mars 2015 hölls en informationsträff för myndigheter med fokus på teknik.

Filmer


Film: Teknik


Film: Metadata

Powerpoint-presentationer

PDF: Teknik - vad?
PDF: Teknik - hur?
PDF: Metadata


 

Sveriges nationalbibliotek