Frågor och svar

Frågor och svar ang E-plikt, Avpixlat och KB

Med anledning av en artikel på webbplatsen Avpixlat (170325) publiceras denna information om KB:s arbete med pliktleveranser.

Sammanfattning
Alla som framställer tryckt material och audiovisuella medier som ska spridas i Sverige är skyldiga att leverera så kallade pliktexemplar. Många berörs också av pliktleverans av elektroniskt material.

I det standardbrev som skickats ut till Avpixlat uppmanar vi dem att leverera det material som de enligt e-pliktslagen är skyldiga att leverera. Brevet avslutas: "Då alltmer av den svenska utgivningen tillgängliggörs i elektronisk form har uppdraget utökats ytterligare och KB ska nu, med er hjälp, samla in och bevara även denna växande del av det svenska kulturarvet." Kulturarvet syftar där på den allt mer omfattande digitala publiceringen.

Som nationalbibliotek värderar KB inte materialet utan bevarar allt för framtida forskning.

Varför har KB skrivit till Avpixlat?
Avpixlat är enligt E-pliktslagen skyldiga att leverera material till KB. KB har försökt komma i kontakt med Avpixlat via mail och telefon men inte fått något svar och har därför skickat det standardbrev som används på myndigheten till Avpixlats ansvarige utgivare.

Vilka ska leverera e-plikt och vad är det?
Sedan 1 juli 2012 finns en lag om pliktleverans av elektroniskt material. Lagen är ett komplement till pliktexemplarslagstiftningen, som omfattar leveransplikt för tryckt och audiovisuellt material. Syftet med e-pliktslagen är att samla in och bevara även det som publiceras digitalt till stöd för framtida forskning.

Lagen omfattar inte privatpublicering utan vänder sig i första hand till dem som producerar och tillgängliggör publikationer i sin yrkesutövning.

Vem ska leverera enligt e-pliktslagen?
- Den som har automatiskt grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Några exempel: traditionella massmedieföretag som utgivare av radio, tv och dagspress, förlag och skivproducenter. Även organisationer och föreningar tillhör den här kategorin.

- Den som yrkesmässigt framställer och/eller distribuerar elektroniskt material, till exempel e-böcker eller musik, som bara publiceras digitalt.

- Statliga myndigheter under regeringen och kommunala myndigheter.

Avpixlat har utgivningsbevis och ansvarig utgivare sedan maj 2014. I likhet med andra är Avpixlat skyldiga att leverera enligt e-pliktslagen vilket de ännu inte gjort.

Har KB bestämt att Avpixlat är en del av det svenska kulturarvet så som Avpixlat skriver?

I standardbrevet från KB till Avpixlat står det att den elektroniska publiceringen växer allt mer och är en del av det svenska kulturarvet. "Då alltmer av den svenska utgivningen tillgängliggörs i elektronisk form har uppdraget utökats ytterligare och KB ska nu, med er hjälp, samla in och bevara även denna växande del av det svenska kulturarvet.

KB värderar inte det pliktlevererade materialet utan samlar in allt som är allmänt spritt för framtida forskning.


Besök vårt forum för e-plikt för att läsa vanliga frågor om e-plikt. Det går även bra att ställa egna frågor som vi besvarar så snart som möjligt under vardagar.
Senast uppdaterad: 2017-03-26
Innehållsansvar: e-plikt, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek