Pliktleverans av riks- och regional-tv

Enligt lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392) har Kungl. biblioteket (KB) rätt att utan kostnad få referensinspelningar av tv-sändningar. Vid utebliven leverans kan KB förelägga vite.

Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för ljud och rörlig bild. De audiovisuella samlingarna består huvudsakligen av musik, film, video, radio, tv och spel. Vårt uppdrag är att samla in, bevara och tillhandahålla den svenska utgivningen inom dessa medier för forskning. Vår katalog Svensk mediedatabas (SMDB) finns tillgänglig på smdb.kb.se. Sök gärna i samlingarna.  

Vad ska skickas in?

Lagen om pliktexemplar gäller de referensinspelningar som alla tv-kanaler är skyldiga att bevara under sex månader för Myndigheten för radio och tv.

Vem ska skicka in?

Följande kanaler är leveranspliktiga:

 • Sveriges Television inklusive de regionala kanalerna
 • Utbildningsradion
 • TV4 inklusive de lokala kanalerna
 • Satellit-tv som utgår från Sverige och förmedlas till allmänheten från ett svenskt programföretag
 • Svenska marksända digitala kanaler

När ska man skicka in?

Pliktexemplaren ska levereras till KB:s avdelning för digitala samlingar efter sex månader. Vid utebliven leverans kan KB förelägga vite.

Att tänka på

Pliktexemplaren ska vara försedda med uppgifter om stationens namn, sändningsdag och sändningstid. Skicka också dokumentation över sändningarnas innehåll, helst i elektronisk form i formatet XML-TV.

Följesedel

I varje försändelse skickar du med en följesedel med uppgifter om avsändare och vilken urvalsvecka det gäller. Om du vill ha en bekräftelse på att vi tagit emot försändelsen, anger du din e-postadress på följesedeln.

Så skickar du pliktexemplar

Pliktexemplaren skickas portofritt till:

FRISVAR
Kungliga biblioteket
Radio och tv
Pliktexemplar
20691016
110 10 Stockholm

Om försändelsen väger över 2 kg ska du använda förtryckta adresskort. Dessa beställer du från Postnord per e-post: adresskort.borlange@postnord.se

 • Begär ett förtryckt adresskort för att skicka pliktleverans till:
  Kungliga biblioteket, Radio och tv.
  Kundnummer mottagarfrakt: 0206910168 
  Leveransadress: Banérgatan 30, 115 23 Stockholm
 • Ange ert företagsnamn och organisationsnummer
 • Ange er adress
 • Ange namn och telefonnummer till er kontaktperson

Pliktexemplar kan även lämnas direkt till Garnisonens reception på Karlavägen 100. Öppettider: 8–17

Senast uppdaterad: 2017-05-18
Innehållsansvar: Torsten Johansson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakt

Amilia Rehn
Kicki Paulsson
Petter Edlund
Johan Sellvall

E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Tel: 010-709 30 00 (växel)
Fax: 010-709 39 34

Följesedel riks- och regional-tv (pdf)

Sveriges nationalbibliotek