Pliktleverans av tv

Pliktleverans av tv

Enligt lagen om pliktexemplar har Kungliga biblioteket (KB) rätt att utan kostnad få referensinspelningar av tv-sändningar.

Lagen gäller de inspelningar som alla tv-kanaler är skyldiga att spela in och sedan bevara under sex månader för Myndigheten för press, radio och tv. Pliktexemplaren levereras därefter till KB.

Det totala sändningsutbudet ska lämnas av Sveriges Television inklusive de regionala kanalerna, Utbildningsradion, TV4 inklusive de lokala kanalerna, satellit-tv som utgår från Sverige och förmedlas till allmänheten från ett svenskt programföretag samt svenska marksända digitala kanaler.

Ett urval om fyra veckor per år ska lämnas av kabel-tv.

Senast uppdaterad: 2016-09-20
Innehållsansvar: Torsten Johansson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek