Pliktleverans av Sveriges Radio

Enligt lagen om pliktexemplar har Kungl. biblioteket (KB) rätt att utan kostnad få referensband av alla sändningar i Sveriges Radio.

Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för ljud och rörlig bild. De audiovisuella samlingarna består huvudsakligen av musik, film, video, radio, tv och spel. Vårt uppdrag är att samla in, bevara och tillhandahålla den svenska utgivningen inom dessa medier för forskning. Vår katalog Svensk mediedatabas (SMDB) finns tillgänglig på smdb.kb.se. Sök gärna i samlingarna.  

Vad ska skickas in?

Sveriges Radio ska skicka in pliktexemplar av det totala sändningsutbudet, även de lokala sändningarna.

Att tänka på

Referensinspelningarna ska vara försedda med uppgifter om stationens namn, sändningsdag och sändningstid.  

Referensinspelningar på dvd-r eller cd-r bör inte innehålla filer som är längre än en timme. Skivorna ska omfatta högst en veckas sändningar.

Beskriv filerna med kanalnamn, år, månad, dag och starttid.
Märk skivorna med kanalnamn, tidsperiod och sändningstid.

I varje försändelse skickar du med en följesedel i två exemplar. Följesedeln hittar du till höger på den här sidan. Vi returnerar den ena följesedeln som kvitto på din leverans.

Så här skickar du Sveriges Radio

Pliktexemplaren skickas portofritt till:

Kungl. biblioteket
Radio och tv
FRISVAR
Pliktexemplar
110 10 Stockholm

Om försändelsen väger över 1 kg ska du använda förtryckta adresskort. Dessa beställer du från Posten per e-post: adresskort.borlange@posten.se

  • Begär ett förtryckt adresskort för att skicka pliktleverans till Kungl. biblioteket, Radio och tv.
  • Ange ert företagsnamn och organisationsnummer.
  • Ange er adress, postnummer och postort.
  • Ange namn och telefonnummer till er kontaktperson.

Pliktexemplar kan även lämnas direkt till Garnisonens reception på Karlavägen 100. Öppettider: 8–17

Senast uppdaterad: 2014-03-03
Innehållsansvar: Torsten Johansson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakt

David Brodin
Tel: 010-709 32 21

E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Tel: 010-709 30 00 (växel)
Fax: 010-709 39 34

Följesedel SR lokala kanaler (pdf)

Sveriges nationalbibliotek