Pliktleverans av radio

Pliktleverans radio

Enligt lagen om pliktexemplar har Kungliga biblioteket (KB) rätt att utan kostnad få referensinspelningar av radiosändningar.

Lagen gäller de inspelningar som alla radiokanaler är skyldiga att spela in och sedan bevara under sex månader för Myndigheten för press, radio och tv. Banden levereras därefter till KB.

Det totala sändningsutbudet ska lämnas av:
Sveriges Radio (även de lokala kanalerna)

Ett urval om fyra veckor per år ska lämnas av:
Privat radio (närradio, privat lokalradio)

Senast uppdaterad: 2016-09-19
Innehållsansvar: Torsten Johansson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek