Pliktleverans av datorspel och interaktiva medier

Pliktleverans multimedier. Foto: Anders Roth

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för ljud och rörlig bild. De audiovisuella samlingarna består huvudsakligen av film, musik, video, radio, tv och spel. Vårt uppdrag är att samla in vårt kulturarv inom dessa medier och göra dem tillgängliga för forskning.

Vad ska skickas in?

Enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska datorspel och andra interaktiva medier som har framställts här i landet i minst 50 exemplar och som har gjorts tillgängliga för allmänheten i Sverige lämnas till KB.

Ett (1) exemplar av varje utgåva levereras till KB om datorspel och interaktiva datormedier ges ut i flera olika tekniska format, till exempel olika konsoler och plattformar. Om ett datorspel ges ut med nytt utförande ska den utgåvan också skickas in.

Lagen gäller också datorspel och interaktiva medier med svensk anknytning som framställs utomlands och importeras till Sverige i minst 50 exemplar. Det kan till exempel gälla spel av svenska upphovsmän, svenska medverkande, svenskt tal eller svensk text.

Leveransen ska bestå av den färdiga produkten i dess fullständiga skick, det vill säga med omslag, förpackning och eventuell annan information.

Vem ska skicka in?

Den som gör datorspel/interaktiva medier tillgängliga för allmänheten här i landet, i vanliga fall producent/utgivare, har ansvar för att pliktexemplaret skickas in. Ett datorspel görs tillgängligt för allmänheten här i landet när exemplar bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten. Om det gäller en importerad produkt med svensk anknytning, är det den svenska distributören som är leveransskyldig.

När ska man skicka in?

Pliktexemplar ska lämnas inom en månad efter utgivningen. Det kostar ingenting att skicka pliktexemplar till KB. Vid utebliven leverans av pliktexemplar kan KB förelägga vite.

Följesedel

I varje försändelse skickar du med en följesedel i två exemplar med uppgifter om avsändare och titel. Vi returnerar den ena följesedeln som kvitto på din leverans.

Så skickar du pliktexemplar

Pliktexemplaren skickas portofritt till:

Kungliga biblioteket
Film, musik & Spel
FRISVAR
Pliktexemplar
110 10 Stockholm

Om försändelsen väger över 1 kg ska du använda förtryckta
adresskort
. Dessa beställer du från Posten per e-post:
adresskort.borlange@posten.se

• Begär ett förtryckt adresskort för att skicka pliktleverans till
Kungliga biblioteket, Film, musik & spel.
• Ange ert företagsnamn och organisationsnummer.
• Ange er adress, postnummer och postort.
• Ange namn och telefonnummer till er kontaktperson.

Pliktexemplar kan även lämnas direkt till Garnisonens reception
på Karlavägen 100. Öppettider: 8–17

 

Senast uppdaterad: 2016-03-11
Innehållsansvar: Karolin Engdahl, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakt

bevaraspel@kb.se

Bengt-Olof Ågetoft
Tel: 010-709 32 41

David Brodin
Tel: 010-709 32 21

Helena Falck
Tel: 010-709 32 67

fornamn.efternamn@kb.se

010-709 30 00 (växel)

 Ladda ner följesedel (pdf)

Svensk mediedatabas

Sök gärna i de audiovisuella samlingarna på smdb.se

Sveriges nationalbibliotek