2012-02-02

Forskarprotester mot förlag som försöker stoppa open access-krav

Vissa stora förlag som Elsevier försöker med alla medel stoppa krav på open access. Nu reagerar forskare genom att offentligt anmäla att de inte på något sätt kommer att bidra till Elseviers tidskrifter.

Krav på open access från forskningsfinansiärer och lärosäten är oerhört viktiga för att driva på omställningen till ett system med fri tillgång till forskningsinformation. Vissa förlag ser sin position och sina i jämförelse med andra branscher orimliga övervinster hotade. I USA har två senatorer, Issa och Maloney, med stöd av ett antal förlag lagt fram ett förslag i representanthuset som skulle tvinga myndigheter som National Institutes of Health att dra tillbaka sina krav på open access. En detaljerad översikt om denna s k Research Works Act kan man hitta hos Berkman college vid Harvard, http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Notes_on_the_Research_Works_Act.

Elsevier är ett av de förlag som mest aktivt stött de två senatorernas förslag, men även andra lagförslag för att inskränka tillgängligheten på näten, såsom SOPA och PIPA. Dessutom är Elsevier känt för att ta extremt höga priser för sina tidskriftspaket. Detta är motiven bakom ett upprop på nätet där forskare offentligt anmäler att de inte på något sätt kommer att bidra till Elseviers tidskrifter, vare sig som författare, utvärderare eller redaktörer. Listan finns här, http://thecostofknowledge.com/, och har idag den 2 februari undertecknats av 2922 forskare. Initiativtagare är matematikern Timothy Gowers, som förklarar sina motiv här. http://gowers.wordpress.com/2012/01/29/whats-wrong-with-electronic-journals/

OpenAccess.se har också reagerat på Elseviers försök att stoppa open access-krav. Elsevier kräver numera att finansiärer eller lärosäten som har open access-krav ska sluta särskilda överenskommelser med förlaget. Annars har de berörda forskarna inte längre rätt att lägga ut en kopia (den slutligt accepterade och granskade författarversionen) på nätet, vilket i övrigt är tillåtet. Styrgruppen för OpenAccess.se kritiserade denna policy i ett offentligt uttalande. Elsevier utformade då ett förslag till avtal med svenska lärosäten som nu både styrgruppen för OpenAccess.se och KB:s styrgrupp för de nationella e-licenserna bestämt avvisat. Elsevier vill bl.a. att lärosätena skulle acceptera väntetider på mellan 12 och 48 månader innan artiklar kan läggas ut. Elseviers förslag, svaret från de svenska styrgrupperna samt hela bakgrunden finns här, http://openaccess.kb.se/?p=637

Innehållsansvar: Jan Hagerlid, e-post: fornamn.efternamn@kb.se