2010

2010-12-06

Starkt stöd för OA från EU-kommissionär Neelie Kroes

Vid ett möte i Gent den 2 december lanserade EU en ny infrastruktur för tillgång till forskningsresultat.

2010-11-08

Sista anmälningsdag den 15 november till Mötesplats Open Access 2010!

Årets huvudtalare är Alma Swan, ledande brittisk företrädare för open access-rörelsen.

2010-10-29

Ny inriktning för webbplatsen OpenAccess.se

Webbplatsen ska nu i första hand ge allmän information om open access.

2010-10-27

Retrospektiv digitalisering av HumSamforskning

Den svårtillgängliga svenska HumSamforskningen kan nås lättare om den digitaliseras i efterhand. Nu finns en rapport med förslag till en ordning för framtida retrodigitaliser...

2010-10-26

OA-krav från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Nu ställer även Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse krav på open access för den forskning man finansierar. Forskningsresultat ska alltså vara fria att läsa och ladda ner f...

2010-10-19

Internationell kampanjvecka för open access

Den världsomspännande open access-veckan pågår just nu.

2010-10-18

Dags att anmäla sig till Mötesplats Open Access!

Årets huvudtalare är Alma Swan, ledande brittisk företrädare för open access-rörelsen.

2010-09-27

Framtiden för OER i Sverige

Nu finns en ovanligt välmatad rapport från den stora konferens som avslutade projektet OER i öppna arkiv och hölls på KTH den 8-9 februari.

2010-09-27

Dansk forskningsminister vill införa open access

I en intervju för Berlingske tidende uttalar sig den danska forskningsministern Charlotte Sahl-Madsen för att införa open access - fri tillgång - till alla vetenskapliga arti...

2010-09-15

De öppna arkivens betydelse Workshop

Hur kan användarstatistik från öppna arkiv ge ny kunskap om vetenskaplig kommunikation?

2010-09-13

Open access i ett utvecklingsperspektiv

Svenska Unescorådet och SIDA inbjuder till ett forum den 21 oktober!

2010-09-01

Kvalitetssäkrade publikationsdatabaser ett alternativ till ISI-data?

Riktlinjer för kvalitetssäkring av publikationsdatabaser vid svenska universitet och högskolor har tagits fram av en arbetsgrupp inom Forum för bibliotekschefer inom Sveriges...

2010-08-24

Seminarier om öppna digitala lärresurser

Var på nätet hittar man öppna digitala lärresurser?

2010-08-16

Krav att IFLA ska ta tydligare ställning för Open Access

Temat för årets internationella generalkonferens för IFLA var ”Open Access to Knowledge”. I ett resolutionsförslag till generalförsamlingen den 14 augusti uppmanas IFLA att...

2010-07-05

Var femte vetenskaplig artikel nu fri

Nu finns aktuella och väl underbyggda data om andelen fritt tillgängliga vetenskapliga artiklar i världen.

2010-06-24

Kungliga biblioteket antar policy för open access

Open access-principer berör flera delar av KB:s verksamhet och KB utvecklar nu därför en samlad policy för open access. Den ska skapa en bättre samordning inåt och förmedla e...

2010-06-02

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ställer OA-krav

För de forskare som får RJ-anslag i och med 2010 års ansökningsomgång gäller att de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer...

2010-05-28

Lägesrapport från projekt om forskningsdata

Projektet Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper – open access? har lämnat en lägesrapport.

2010-05-18

Utlysning av bidrag för 2011

Utlysningen för 2011 omfattar verksamhetsfälten Digitalisering, Utveckling i anslutning till Libris, Kompetensutveckling, Open access samt Nationella licenser för e-resurser.

2010-04-29

Mötesplats Open Access 2010

Välkommen till informations- och diskussionsdagar om högskolans elektroniska publicering!

2010-04-21

Open Access till forskningen bakom Nobelprisen

Nobelpristagares arbeten tillhör det gemensamma vetenskapliga arvet och borde självklart vara fritt tillgängliga på nätet.

2010-04-14

Onlineseminarium om Öppna lärresurser

Du kan nu delta även via nätet i seminariet Öppna lärresurser - framtidens läromedel som hålls onsdag 14 april kl 13.15-16.00.

2010-04-13

Nordiskt samarbete kring oa-tidskrifter

Projektet ”Aiding Scientific Journals Towards Open Access Publishing” är nu avslutat och redovisar många resultat av stort intresse.

2010-04-09

Nature om open access

Tidkskriften Nature tar i sitt senaste nummer upp open access både i ledaren och i en särskild rapport av Declan Butler.

2010-04-08

Open Access och citeringar

Blir en vetenskaplig artikel mer citerad om den är fritt tillgänglig på nätet?

2010-04-08

Temanummer av InfoTrend om open access

Årets första nummer av tidskriften InfoTrend ägnar sig helt åt open access och artiklarna bygger på presentationer från Mötesplats Open Access i november 2009.

2010-03-31

IFLA-möte - OA och bibliotekens förändrade roll

Hur påverkar Open Access forskningsbibliotekens roll? Det är temat för ett satellitmöte som hålls den 9 augusti i Göteborg inför IFLA:s världskongress.

2010-03-18

SwePub – förvaltningsplan och deltagande

SwePub-projektets styrgrupp beslutade vid sitt möte den 16 mars om en förvaltningsplan för fortsatt drift och utveckling av SwePub.

2010-03-12

OA för humanister och rättsvetare - grönt ljus?

Trettiosju av de femtiotvå tidskrifter som besvarat enkäten tillåter parallellpublicering. Det konstaterar Karolina Lindh och Gunilla Wiklund i sin projektrapport ”Open acces...

2010-03-09

När och hur får man parallellpublicera?

Det ska vara enkelt att publicera i ett öppet arkiv! En författare som deponerar en artikel ska bara behöva ange i vilken tidskrift artikeln har publicerats. Resten ska syste...

2010-03-09

Seminarium Öppna lärresurser, framtidens läromedel?

Hur man hittar, använder och själv producerar öppna lärresurser handlar detta seminarium om som riktas till lärare och andra intresserade inom högskolan. Seminariet genomfö...

2010-03-09

Vad innebär Open Access för företagen?

Svensk Förening för Informationsspecialister anordnar ett heldagsseminarium med detta tema den 16 april.

2010-02-22

KB svensk nod i OpenAIRE

Nu startar EU-projektet OpenAIRE som ska ge samlat understöd för EU:s Open Access-krav.

2010-02-15

Forskarmöten om OA slutrapporterat

Det stora samverkansprojektet Forskarmöten om Open Access har nu slutrapporterats.

2010-02-11

Chalmers beslutar om krav på OA

Som första svenska universitet har Chalmers tekniska högskola nu antagit en policy med ett bestämt krav på Open Access.

2010-02-08

Ny nätbaserad vägledning för publicering av OA-tidskrifter

Nu har The Online Guide to Open Access Journals Publishing öppnats!

2010-02-02

Retrodigitalisering för OA inom humaniora och samhällsvetenskap

I ett nytt samverkansprojekt ska man utveckla arbetsflöden för retrodigitalisering av nutida forskares tryckta arbeten inom humaniora och samhällsvetenskap. Det digitaliserad...

2010-02-02

Användning av öppna lärresurser

Nu startar två projekt som tillsammans ska främja användning och skapande av öppna lärresurser inom högskolan.

2010-01-27

Biomedicinska redaktörer diskuterar OA

En grupp redaktörer för svenska biomedicinska har inventerat fördelar och nackdelar med Open Access. De ser stora fördelar med Open Access och går i den riktningen men är oro...

2010-01-20

NOAP workshop om framställning av OA-tidskrift

Anmäl dig till en workshop om hur du skapar och underhåller en open access-tidskrift! Projektet Aiding Scientific Journals Towards Access Publishing arrangerar. Alla välkomna!

2009-10-05

Enkät om OpenAccess.se

Programmet OpenAccess. se utvärderas just nu. Webben är en av programmets viktigaste informationskanaler och vi vill nu veta hur informationen nått ut. Vi är tacksamma om du ...