Symposium Open APC Sweden

Den 25 november 2016 bjöd Kungliga biblioteket in till ett symposium på temat öppna APC-data i Sverige och symposiet lockade ett 90-tal deltagare.

Program, inspelning och ppt-presentationer finns att ladda ner i högerkolumnen.

 

 

 

Program
Filmade presentationer
Presentationer (ppt)