Mötesplats Open Access 2016

Mötesplats Open Access (MOA)

26-27 april 2016

Arrangeras i samarbete med Stockholms universitet

MOA 2016 öppnar upp brett för olika frågor och teman om open access. Vi utgår från open access av vetenskapliga artiklar och fördjupar oss i den öppna tillgången till konstnärliga verk, forskningsdata, monografier och alternativa publiceringsformer. Vad innebär open access inom olika ämnen? Hur skapar man bäst förutsättningar för open access-publicering grundat i forskarnas arbete?

Open access handlar inte enbart om kommunikation mellan forskare utan minst lika mycket om kommunikation och delaktighet med det omgivande samhället. Forskning sprids och skapas i nya former, på nya sätt och med nya målgrupper. Hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Konferensen spelades in och går att titta på här. PPT-presentationer finns att ladda ner här.

Tisdag 26 april, 13.00-18.30

 

11.30-12.45 Registrering

11.45 Lunch, Galleri & Foajé Aula Magna

Välkomsthälsning

Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholm universitet.

Huvudtalare

Open Expansion: The Drive to Open up Access to Research Outputs

Heather Joseph, Executive Director, SPARC

Which Open Access future do we want?
Tom Mowlam, Director of Operations, Ubiquity Press

 14.45 Kaffe

Föredrag

 

Från Open Access till Open Science - läget för öppen tillgång i Sverige och EU
Eva Stensköld, Utbildningsdepartementet.

På gång på Vetenskapsrådet
Lisbeth Söderqvist & Jonas Gurell, Vetenskapsrådet

Utmaningar och möjligheter - från LUP till LUCRIS. Efterkloka framtidsfunderingar kring implementeringen av ett CRIS på LU
Kristoffer Holmqvist & Hanna Voog, Universitetsbiblioteket Lunds universitet

Research.chalmers.se – ett CRIS blir nästa generations publiceringssystem
Jessica Lindholm, Chalmers bibliotek

OA inom konstområdena

Johan Öberg, Göteborgs universitet

 

17.00-17.20 Bensträckare

Open Space Session - One Minute Madness & Open Space Mingel

Att selektera och tillgängliggöra OA-material, Karin Ericson Lagerås, Malmö högskolas bibliotek

Hur jobbar vi praktiskt vidare för att hjälpa forskarna uppfylla önskemål om OA? Margareta Fathli, KTH bibliotek & Nadja Neuman, Karlstad universitet

Kommunicera Open Access med forskare - erfarenheter från KTHB 2015, Karolina Karjalainen, KTH bibliotek

Forskarservice i ett förändrat publiceringslandskap, Camilla Hertil Lindelöw & Sara Parmhed, Södertörns högskolebibliotek

Open Access- vad är tillgängligt och för vem? Kristina Börebäck & Willy Domas, Stockholms universitet

Effektiv vetenskaplig kommunikation - en rapport från Svensk biblioteksförening, Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening & Elisabeth Mannerfeldt, KTH bibliotek

"Trading Gold" Open Access to research publications in Chemistry, Marianne Noel, Université Paris-Est, LISIS & IFRIS, France

Sakkunniggranskning som process - vem gör vad och varför? Sofie Wennström, Stockholm University Press

Att dela data - forskares attityder och beteenden på Blekinge tekniska högskola, Peter Linde, Blekinge tekniska högskola

Ökad sökbarhet och citerbarhet av forskningsdata, Johan Fihn, Svensk Nationell Datatjänst

SwePub & OA-data, Tuija Drake, Camilla Smith & Theodor Tolstoy, Kungliga biblioteket

Forskningsdata - beskriva, begagna, bevara, Aron Lindhagen, Lunds universitet

Demo Research.chalmers.se, Chalmers bibliotek

Pilotprojektet Kriterium, Lisbeth Söderqvist, styrgruppsledamot

Polarforskningsportalen väver samman forskningsinformation och forskningsresultat, Ulf Jonsell, Polarforskningssekretariatet

 

18.45 Middag, Lantis

 

Onsdag 27 april, 9.00-14.30

Open Space Session - Sammanfattning

Föredrag

 

Monographs of the Archealogical Society of Finland - experiences of open access publishing
Ulla Rajala, Stockholm University

Forskarpanel

Om Open Access-publicering, forskar- och redaktörsperspektiv

Lars-Gustaf Andersson, chefredaktör Journal of Aesthetics & Culture, Lunds universitet

Eva Hemmungs-Wirtén, chefredaktör Culture Unbound, Linköpings universitet

Tore Johan Larsson, chefredaktör Safety Science Monitor, KTH

Ingela Wadbring, chefredaktör Nordicom Review, Göteborgs universitet

Föredrag

 

Open Access och Wikipedia: hur vetenskap når den stora allmänheten
Anna Troberg & Sara Mörtsell, Wikimedia

Tillgängliggöra på kort eller lång sikt? En studie av svenska lärosätens institutionella repositorier
Helena Francke, Högskolan i Borås, Björn Lundell & Jonas Gamalielsson, Högskolan i Skövde 

Öppna, slutna och dolda data: erfarenheter av en metaanalys och synpunkter från en forskares horisont
Gustav Nilsonne, Stockholms universitet & Karolinska institutet

 

12.00 Lunch

 

Infrastruktur för att stimulera och hjälpa forskarna att tillgängliggöra forskningsdata
Max Petzold, Svens Nationell Datatjänst

Inbäddade bibliotekarier - Att arbeta i en forskningsinfrastruktur
Jörgen Eriksson & Monica Lassi, Lunds universitetsbibliotek

Upphovsrätten, biblioteken och EU-parlamentet - vad händer i Bryssel?
Jonas Holm, Stockholms universitetsbibliotek

Avslutande ord

Beate Eellend, Kungl. biblioteket

 

14.30-15.00 Fika

 

Tid: tisdag 26 april - onsdag 27 april 2016
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet
Tagg: #moa2016


Väl mött önskar programkommittén för MOA 2016!

Birgitta Hellmark Lindgren, Leif Friberg, Jonas Holm, Anna Visuri, Eva Spångberg, Stockholms universitet; Jessica Lindholm, Chalmers; Sara Kjellberg, Malmö högskola; Anders Wändahl, Karolinska institutet; Klemens Karlsson, Konstfack; Margareta Fathli, KTH; Karl Isaksson, Therese Pietilä, Beate Eellend, openaccess.se, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad: 2016-05-09

 

 

 

 
Program

Presentationer i
SlideShare

Presentationer

Filmade presentationer 

Sociala medier:
#moa2016