Mötesplats Open Access 2015

vid Malmö högskola

Mötesplats Open Access (MOA) 2015 arrangerades i samarbete med Bibliotek och IT vid Malmö högskola och gick av stapeln den 14-15 april 2015 i Orkanen, Malmö högskola. Program, abstracts samt länkar till presentationer och filmer finns till höger.

På Mötesplats Open Access 2015 öppnade vi upp för samtal om olika publiceringsformer för tillgängliggörande av forskningsresultat. Vi utgick från open access av vetenskapliga artiklar och fördjupade oss i hantering av data, OA-utgivning av monografier och även nya publiceringsformer. Vad betyder open access inom olika ämnen och hur skapar man bäst förutsättningar för open access grundade i forskarnas arbete?

Open access handlar dessutom inte enbart om kommunikation mellan forskare utan minst lika mycket om kommunikation med det omgivande samhället. Forskningsresultat sprids i nya kanaler och till nya målgrupper. Hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Tema för Mötesplats Open Access 2015 var

  • Forskarstöd - relationen forskare-bibliotek i publiceringsprocessen
  • Spridning till andra grupper i samhället - allmänhetens förståelse av vetenskap, samverkan etc.
  • Genomslag - sociala medier, altmetrics, etc.
  • Open access till data, monografier och nya publiceringsformer

Keynotes

Inbjudna huvudtalare var Sarah Callaghan (British Atmospheric Data Centre, STFC Rutherford Appleton Laboratory, UK, Research Data Alliance’s working group on Bibliometrics for data och Publishing Data Interest Group) som talade om forskningsdata och Caroline Edwards (University of London och Open Library of Humanities) som talade om megatidskrifter inom humaniora.

 

Konferensen arrangerades i samverkan mellan Kungl. biblioteket och Malmö högskola.

Programkommittén för MOA 2015 bestod av Sara Kjellberg, Ann-Sofie Olsson, Madeleine du Toit, Lena Wennerholm och Peter Nilén, Malmö högskola;  Jutta Haider, Lunds universitet; Helena Carlsson Juhlin, Linnéuniversitetet; Jonas Gilbert och Jessica Lindholm, Chalmers; Ulf Kronman, KTH; Karl Isaksson, Beate Eellend och Ilona Johansson, OpenAccess.se, Kungl. biblioteket.

Senast uppdaterad: 2015-05-06
Innehållsansvar: Beate Eellend, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Mer information

Program

Abstracts

Presentationer

Filmade presentationer