Mötesplats Open Access 2014

i Växjö 1-2 april 2014

Mötesplats Open Access (MOA) 2014 arrangerades i samarbete med Linnéuniversitetet och hölls i Växjö 1-2 april 2014.

Programkommittén för MOA 2014 bestod av Helena Carlsson Juhlin & Mattias Rieloff, Linnéuniversitetet; Helena Stjernberg, Malmö högskola; Jonas Gilbert, Chalmers; Aina Svensson, Uppsala universitet och Ulf Kronman, OpenAccess.se vid Kungliga biblioteket.

I år var inte mindre än fem huvudtalare inbjudna:

  • Björn Brembs, neurobiolog vid universitetet i Regensburg
  • Jutta Haider, forskare och lärare i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet
  • Lisbeth Söderqvist och Anna Wetterbom vid Vetenskapsrådet
  • Niels Stern, förlagschef Nordiska Ministerrådet

Program för Mötesplats Open Access 2014.

Abstracts för presentationerna.

Bilder från föredragen vid Mötesplats Open Access 2014

Föredragsbilderna är länkade från respektive föredrags rubrik.

Välkomsthälsning

Bo Bergbäck, prorektor Linnéuniversitetet

Mis/trusting open access

Jutta Haider, forskare och lärare i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet

Vetenskapsrådets arbete med att formulera nationella riktlinjer för open access

Lisbeth Söderqvist & Anna Wetterbom, Vetenskapsrådet

Access is just the tip of the iceberg: science lacks a functional infrastructure

Björn Brembs, professor in neurogenetics at Universität Regensburg, Germany.

Nordisk samarbejde om open access – hvor det giver mening

Niels Stern, förlagschef Nordiska Ministerrådet

ORCID – medlemskap och implementering vid Chalmers

Jonas Gilbert, Chalmers bibliotek

Guld OA – en droppe i OA-havet?

Camilla Hertil Lindelöw, Södertörns högskola

Upphovsrätt för forskare - en webbaserad guide

Inga-Lill Nilsson, Karlstads universitetsbibliotek

Open access i Horizon 2020 och OpenAIRE

Ulf Kronman, Kungliga biblioteket

Open Access Barometeret: en kortlægning og visualisering af Open Access til dansk forskning

Mikael Karstensen Elbæk, Danmarks tekniska universitets bibliotek

OA-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Tomas Lundén, Göteborgs universitetsbibliotek; Margareta Fathli & Peter Sjögårde, KTH Biblioteket

Naturvårdsverket: bättre miljö med open access!

Ulrika Domellöf Mattsson och Helena Eckerbom, Naturvårdsverket

Att tvingas utan tvång - open access-policyer i Skandinavien

Märta Sjöblom, Chalmers bibliotek och Fredrik Ros, student, Högskolan i Borås

Publiceringsstöd i samverkan vid Malmö högskola - en strategi för hur bibliotekarier och forskare kan följas åt i forskningsprocessen

Sara Kjellberg, Helena Stjernberg & Jenny Widmark, Malmö högskola – Bibliotek och IT

Forskarstöd i publiceringsfrågor vid Högskolan i Halmstad

Jonas Olsfelt och Anna Carlborg, Högskolebiblioteket i Halmstad

Projekt Vidareutveckling av SwePub

Marja Haapalainen, Kungliga biblioteket och Jessica Lindholm, Malmö högskola

Konstnärlig forskning i det svenska ekosystemet för forskningsinformation

Klemens Karlsson, Konstfack

Recycling metadata: DiVA – Libris – SwePub

Bodil Gustavsson, Stockholms universitetsbibliotek

OpenAccess.se - vad händer framöver?

Ulf Kronman, Kungliga biblioteket

Senast uppdaterad: 2014-04-07