Att publicera open access

Det finns i huvudsak två vägar att göra sin publikation öppet tillgänglig på internet som open access. Man kan publicera sin artikel i en traditionell publikationsbaserad tidskrift och sedan parallellpublicera ("self-archive") en kopia av artikeln i ett öppet arkiv eller så kan man välja att publicera i en tidskrift som tillämpar en open access-modell och direkt publicerar artiklarna öppet tillgängliga på internet.

Det finns även en tredje väg via så kallade "hybridtidskrifter" som är prenumerationsbaserade tidskrifter som erbjuder open access för enstaka artiklar.

För open access-publicering av böcker finns motsvarande två möjligheter. Antingen väljer man att publicera hos ett förlag som tar betalt av läsarna och parallellpublicerar sedan en elektronisk kopia av boken i ett öppet arkiv, eller så väljer man ett open access-förlag som gör boken öppet tillgänglig direkt på sin webbplats.

Open access-tidskrifter

Open access-tidskrifter är öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter. De har refereegranskning precis som traditionella vetenskapliga tidskrifter, men finansieras inte av prenumerationer. Det finns idag runt 10 000 open access-tidskrifter och du kan hitta en lämplig OA-tidskrift för ditt område genom att utnyttja söktjänsten DOAJ.

Tidskrifter med möjlighet till hybrid open access

I vissa prenumerationsbaserade tidskrifter kan du som författare göra din artikel öppet tillgänglig genom att betala en avgift. De flesta stora tidskriftsförlag har sådana hybridtidskrifter.

Parallellpublicera i ett öppet arkiv/repositorium

Om du inte har möjlighet att publicera dig i en tidskrift som är open access tillåts du oftast, omedelbart eller efter en embargoperiod, att lägga ut en kopia av din artikel i ett öppet arkiv. De allra flesta svenska lärosäten har idag ett sådant repositorium. Det finns också stora internationella öppna arkiv inom vissa ämnen. 

OA-utvecklingen i Sverige. Data från SwePub analys och bibliometri

 

Statistik om open access-utvecklingen i Sverige 2010-2015

Läs mer om SwePubs arbete med publikationsdata om open access här.

Senast uppdaterad: 2016-09-06

Relaterad information

Informationsfilmer om oa-publicering

Open access - parallellpublicering är enkelt!

Röster om open access

En film om open access som finns på Youtube

Hitta open access-tidskrifter

Hitta open access-böcker

Villkor för parallellpublicering

Se tjänsten Sherpa/Romeo för information om rättigheter