Genomföra projekt inom OpenAcess.se

Här kan du hitta genomförda och avrapporterade project finansierade av programmet OpenAccess.se. Projekten är indelade efter det år de avslutades och projektbeskrivningar hittar du via årtals-sidorna i menyn.

 

Senast uppdaterad: 2015-09-10
Innehållsansvar: Beate Eellend, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Övriga avslutade projekt med stöd från KB