Forskningsfinansiärer och open access

Allt fler forskningsfinansiärer kräver att resultaten från den forskning de stöder ska vara öppet tillgängliga. Svenska forskare berörs av sådana krav både från internationella och svenska forskningsfinansiärer.

Svenska forskningsfinansiärer med krav på publicering i open access

Länk till open access-policy för:

Viktiga internationella forskningsfinansiärer med krav på open access

Följande berör svenska forskare i hög grad:

Internationell översikt

För en internationell översikt över open access-policies för forskningsfinansiärer, se JULIET Research funders' open access policies 

 

 

Senast uppdaterad: 2014-12-05

JULIET Research funders' open access policies