Open access-projekt

Nationell samverkan vid Kungl. biblioteket utlyste under åren 2006-2014 projektbidrag som ett led i genomförandet av OpenAccess.se.

Genomförda projekt

Se vår förteckning över de avslutade projekt som genomförts inom programmet OpenAccess.se under åren 2006 - 2014.

Senast uppdaterad: 2014-12-05

Relaterad information

Alla pågående projekt som KB stöder

Övriga avslutade projekt med stöd från KB