2012

2012-12-20

Slutrapport från projektet Vidareutveckling av parallellpublicering

Projektets mål var att underlätta och därmed öka parallellpublicering av forskningsartiklar i svenska öppna arkiv.

2012-11-28

OpenAIRE - officiell avslutning i Göttingen

Det stora EU-projektet OpenAIRE har nu avslutats och presenterades i samband med en konferens i Göttingen 21-22 november.

2012-11-19

Vetenskapsrådet får uppdrag rörande open access

Regeringen publicerade sin forskningspolitiska proposition för åren 2013-2016 i oktober och ger där Vetenskapsrådet ett uppdrag rörande open access.

2012-06-19

Rapport från projekt Domänmodellering av rättigheter och bivillkor vid parallellpublicering av vetenskapliga artiklar

Den övergripande tanken i projektet har varit att samla och strukturera information inom givna områden och göra den fritt tillgänglig i ett så kallat Common Knowledge Library...

2012-06-04

Rapport från projektet Parallellpublicering av konferensartiklar

Projektet Parallellpublicering av konferensartiklar - principer, tillämpningar och tillgänglighet i svenska publiceringsdatabaser har levererat en slutrapport.

2012-05-24

Workshop om forskningsdata

Den 2-3 april 2012 genomfördes en workshop på Luleå tekniska universitet i samarbete med Riksbankens jubileumsfond: "Hantering av forskningsdata och open access till forsknin...

2012-03-19

Mötesplats Open Access 2012

Den femte konferensen i serien Mötesplats Open Access hölls den 14-15 mars i Norrköping. Härlig vårsol och det spännande, renoverade industrilandskapet i centrala Norrköping ...

2012-02-09

Hur står det till med svenska universitetsförlag?

Professionellt skötta universitetsförlag finns idag endast vid två svenska universitet. Detta är något som skiljer Sverige från hur en mer ambitiös akademisk bokpublicering s...

2012-02-02

Forskarprotester mot förlag som försöker stoppa open access-krav

Vissa stora förlag som Elsevier försöker med alla medel stoppa krav på open access. Nu reagerar forskare genom att offentligt anmäla att de inte på något sätt kommer att bidr...

2012-01-26

Tre nya projekt

Open Access-monografier, författaridentifikatorer och kvalitetsfrågor är ämnena för tre nya projekt som startar 2012.

2012-01-25

Dags att anmäla dig till Mötesplats Open Access 2012!

Årets två huvudtalare är Eelco Ferwerda, OAPEN Foundation och Peter Millington, SHERPA/RoMEO.

2012-01-18

FAS ställer krav på open access

Nu har Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) beslutat att ställa krav på open access. ”Alla sakkunnigbedömda konferens- och tidskriftspublikationer som resu...