Svenskamerikanska dagstidningar

Kungliga biblioteket har en imponerande samling av den svenskamerikanska pressen i Nordamerika, sammanlagt drygt 300 titlar beräknandes uppgå till cirka en miljon tidningssidor. Motsvarande cirka 300 000 tidningssidor har nu digitaliserats i ett samarbetsprojekt.

Inscannad tidning Hemlandet 
Klicka på bilden för att se hela första sidan av tidningen

Under perioden 1850-1930 emigrerade cirka 1,3 miljoner svenskar till Nordamerika. Denna stora folkvandring resulterade bland annat i en mycket rik utgivning av tidningar på svenska i det nya landet. Uppemot 600 svenskspråkiga tidningar startades under de åren och det är bara den tyskspråkiga emigrantgruppen som gav ut ett större antal tidningar.

I ett samarbete med Minnesota Historical Society, Swenson Immigrant Research Center och American Swedish Institute ska KB  digitalisera ett urval av dessa tidningar. Resultatet ska sedan göras tillgängligt via webben.

Tillgängligt på två språk

Med hjälp av finansiering från Riksbankens jubileumsfond har Riksarkivets Mediakonverteringscentrum i Fränsta nu digitaliserat 300 000 sidor representerande 25 titlar.

Nästa steg i projektet är skapandet av ett tvåspråkigt visningsgränssnitt och för detta har projektet beviljats ett anslag på fem miljoner kronor av Wallenbergstiftelserna. Gränssnittet har byggts av Minnesota Historical Society och finns under följande länk.

– Vi på KB ser mycket fram emot det kommande visningsgränssnittet och det fortsatta samarbetet med våra amerikanska och svenska samarbetspartners, säger projektkoordinator Jonas Ahlberg.

Texasposten, en stor gammal tidning


Texas Post publicerades mellan 1896 och 1982 och var ett språkrör för den enda stora svenska bosättningen i södern.

Idog samlare

KB samling av den svenskamerikanska pressen i Nordamerika består av totalt 300 titlar som tillsammans uppgår till en miljon tidningssidor. Samlingen är en frukt av en framsynt insamlingspolitik, KB inledde tidigt ett samarbete med den svenskamerikanska tidningen Hemlandets grundare Tufve Nilsson Hasselquist. Denne prenumererade och köpte in alla svenskspråkiga tidningar han kunde komma över och skickade varannan månad över exemplar till KB. 

Från socialister till hillbillys

I projektet har ett urval gjorts med ambitionen att få en bra geografisk spridning samt att inkludera tidningar som belyser epoken ur olika perspektiv såsom den kristna kontra den världsliga, den liberala kontra socialistiska, landsbygd och storstad. Svenska socialisten är ett exempel på en politisk tidning som ingår i projektet och som generöst utlånats av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Sök i LIBRIS

Samlingen bibliograferades första gången 1886 av den legendariske biblioteksmannen Bernhard Lundstedt och senare av O. Fritiof Ander (1936 och 1956). Den finns sökbar i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS (db:Swam). Merparten av tidningarna är inbundna och i förhållandevis gott skick. Materialet finns även på mikrofilm, ett arbete som startades i slutet på 50-talet på båda sidorna av atlanten.

Vill du veta mer?

Har du frågor om projektet, kontakta gärna vår medarbetare Jonas Ahlberg på fornamn.efternamn@kb.se.

Senast uppdaterad: 2016-04-18
Innehållsansvar: Torsten Johansson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 De 25 utvalda tidningarna

Mediakonverteringscentrum i Fränsta

Minnesota Historical Society

Swenson Immigrant Research Center

American Swedish Institute

 

Sveriges nationalbibliotek