Digitalisering av ljud och rörlig bild

Under flera år har KB digitaliserat ljud och rörlig bild. Ett av de mer omfattande projekten är massdigitaliseringen av tv- och radiosändningar.

Robot som tar videoband
Robot för digitalisering av videoband.

Ett stort projekt som inleddes 2007 och som redan genomförts är digitaliseringen av referensband av rikssändningar från Sveriges Television, Utbildningsradion och Sveriges Radio. Sammanlagt rör det sig om 1,8 miljoner timmar och sändningarna sträcker sig från 1978 till 2010. Även lokala sändningar digitaliseras.

Digitaliseringen av TV4:s sändningar på vhs inleddes 2013 och täcker perioden 1991 till 2005. Därefter levereras sändningarna digitalt.

Migreringen av cd-skivor som levererats som pliktexemplar från 1984 fram till idag har inletts. När den är klar kommer cirka 70 000 timmar att ha överförts. Även förvärvade ljudsamlingar med dokumentärer, musik och underhållning pågår och omfattar uppskattningsvis 20 000 band.

Filmarkivet i Grängesberg skannas förvärvade filmer med dokumentärt innehåll. Där finns bland annat privatfilmer, skolfilmer, företagsfilmer och hembygdsfilmer. Även biovisade filmer som levererats på filmrullar digitaliseras. Eftersom biograferna i dag är digitala kommer sådan digitalisering att på sikt upphöra.
Utöver detta digitaliseras även äldre videoformat.

Sök i Svensk mediedatabas

De digitaliserade filerna görs sökbara i Svensk mediedatabas (SMDB) och är tillgängliga för godkända forskare i KB:s lokaler och på högskole- och universitetsbibliotek.

Senast uppdaterad: 2013-11-21
Innehållsansvar: Mikael Johansson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek