Bakgrund

Dewey Decimal Classification (DDC) är det mest spridda klassifikationssystemet i världen. Det är översatt till över 30 språk; de senaste är vietnamesiska och arabiska.

Bibliotek i mer än 135 länder använder Dewey och mer än 60 nationalbibliografier har Deweyklassningar. Dewey finns i en tryckt version och i en webbversion. I WebDewey görs förändringar kontinuerligt och uppdateringar sker varje månad.

Dessutom finns i WebDewey tillgång till mappad terminologi från Library of Congress Subject Headings (LCSH) och Medical Subject Headings (MeSH).

Dewey i Sverige

Frågan om en svensk övergång till Dewey behandlades i delstudie 3 av Katalogutredning avseende svenska forskningsbibliotek. Expertgruppen för LIBRIS samkatalog har berett frågan vidare. I november 2008 fattade KB ett beslut om att gå över till Dewey efter det att Nationella referensgruppen ställt sig positiv till en övergång. Målet med övergången är ökad internationalisering, rationalisering och höjd kvalitet på klassifikationsområdet. KB:s beslut har följts av beslut på ett antal andra bibliotek.

Svensk biblioteksförening har uttalat sig för en allmän svensk övergång till Dewey. Som underlag för uttalandet finns den rapport som Biblioteksföreningens Utvecklingsråd för medier och samlingar skrivit.

Senast uppdaterad: 2014-02-27
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Dewey nästa
Nyheten om KB:s beslut om övergång.

 Dewey som klassifikationssystem - varför bör vi byta ut SAB?
Rapport skriven av Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för medier och samlingar (2008).

 En svensk övergång till DDK - vad innebär det för folk- och skolbibliotek?
Rapport skriven av Harriet Aagaard för Svensk biblioteksförening (2010).

 Dewey för folk- och skolbibliotek - vad behöver göras?
Rapport skriven av Harriet Aagaard för KB (2012).

Expertgruppen för LIBRIS samkatalog

Katalogutredning avseende svenska forskningsbibliotek
Som delstudie tre ingår: En förstudie över vad en övergång till Dewey Decimal Classification skulle innebära.

Sveriges nationalbibliotek