Om Deweyprojektet

Deweyprojektet pågick 2009-05-01 - 2011-12-31. För mer information och frågor kontakta klassifikationsansvarig Harriet Aagaard på förnamn.efternamn[at]kb.se.

Styrgrupp

Catarina Ericson-Roos, Stockholms UB, ordförande
Ulf-Göran Nilsson, KTH:s bibliotek
Eva-Lisa Holm Granath, Linköpings UB
Gunilla Herdenberg, KB, Nationell samverkan
Miriam Nauri, KB, Nationalbibliografin
Maria Hedenström, KB, LIBRIS-systemen och databaslicenser

Projektgrupp

Magdalena Svanberg, projektledare
Kerstin Assarsson Rizzi
Ingrid Berg
Pia Leth
Olof Osterman 
Ann Tobin

Sakkunniga

Harriet Aagaard, Stockholms stadsbibliotek
Pia Bodå, Uppsala UB
Bodil Gustavsson, Stockholms UB
Thomas Lindström, Göteborgs UB
Anna Swärd Bergström, Umeå UB
Gunilla Thunarf Sundkvist, Högskolebiblioteket i Gävle
Kerstin Urberg, KB, Nationalbibliografin

De sakkunnigas roll är att följa projektgruppens arbete genom att t.ex. komma med förslag och kommentarer till översättningarna.

Referensgrupp

Marianne Andersson, Nordiska Afrikainstitutets bibliotek
Birgitta Edeborg, Ájttes bibliotek
Maria Gullberg, Malmö högskolas bibliotek
Susanne Haglund, Musik- och teaterbiblioteket
Joacim Hansson, Biblioteks- och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet
Ingegerd Hedman, Stockholms universitetsbibliotek
Karin Jönsson, Lunds universitets bibliotek
Madeleine Primmer, KB, Utländsk litteratur
Kerstin Simberg, Almedalens bibliotek
Anna Stockman, Blekinge tekniska högskolas bibliotek
Torun Sundström, Mittuniversitetets bibliotek
Astrid Wolff Feychting, Umeå stadsbibliotek

Referensgruppen följer Deweyprojektet på en övergripande nivå, t.ex. vad gäller frågor om utbildning, verktyg för sökning och klassifikation.

Fram till årsskiftet 2009/2010 fungerade Expertgruppen för LIBRIS samkatalog som projektets referensgrupp.

Nätverket för Dewey Sverige

Nätverket skapades för att bibliotek som beslutat sig för eller diskuterade en övergång kunde komma bibliotek. Syftet med gruppen var att tillsammans fundera över praktiska lösningar kring övergången.

Svensk Biblioteksförenings nätverk för Dewey

Svensk biblioteksförening skapade också ett nätverk för att diskutera möjligheter och problem i samband med övergången till klassifikationssystemet Dewey på biblioteken.  

Senast uppdaterad: 2016-02-05
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Slutrapport
 Beslutsunderlag
 Projektkontrakt
 Kommunikationsplan 
 Beslutsunderlag DDC 

Styrgruppsmöten

 2011-09-29

 2011-05-23
 2011-01-31 
 2009-04-29
 2009-09-07
 2009-11-16
 2010-02-15
 2010-05-10
 2010-09-21
 2010-11-22

Sakkunnigmöten

 2011-10-20 

 2011-05-18 
 2011-02-16 
 2009-06-17
 2009-09-11
 2009-11-06
 2009-12-18
 2010-02-24
 2010-05-06
 2010-09-20
 2010-12-07

Referensgruppsmöten

 2011-05-06

 2010-05-20
 

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek