Deweyprojektet

Från och med 1 januari 2011 klassificerar Kungl. biblioteket med Dewey decimalklassifikation.

Deweyprojektet pågick 2009-05-01 - 2011-12-31. Svenska Deweyredaktionen fortsätter arbetet med översättning av Deweysystemet, mappning av Svenska ämnesord till Dewey, samt förbättring av den befintliga konverteringstabellen SAB-Dewey. Utveckling av sökverktyg är under planering.  Information om Dewey finns i  Verktygslådan 

 

Senast uppdaterad: 2016-02-05
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Dewey i Verktygslådan
För hjälpmedel och praktisk tillämpning se sidorna om DDK i Verktygslådan. 

Deweybloggen

Bakgrund till Deweyprojektet

Sveriges nationalbibliotek