Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar som är relevanta för projektet. Den här delen kommer att uppdateras kontinuerligt.

24 juni 2014

Fråga: Vad skulle ni ”nöja” er med?

Om det hade funnits en tanke på hur mycket vinsttid ni hoppas på, i förhållande till den tid det tar idag, så hade det varit enklare att välja en ”lagom” teknik. Eller omvänt, hur lång tid digitaliserad musik kan ni rimligen arkivera per dag, och hur mycket skulle ni minst behöva för att känna att det är lönt att sätta igång ett stort digitaliseringsprojekt av er samling? Om vi kunde få en fingervisning om detta så ökar våra chanser att inkomma med ett vettigt lösningsförslag!

 

Svar: Vår ingång i innovationsprojektet är att kunna göra en överföring av 78-or, vinyl och lackskivor snabbare än realtid och till en ljudkvalité som motsvarar normal avspelning. Det kan mycket väl visa sig att bra ljudkvalité på överföringarna också påverkar den tid det tar att digitalisera skivorna, att hitta den optimala tekniken för optisk bildscanning hoppas vi ska kunna framgå som ett resultat från innovationsprojektet (ljudkvalité/överföringstid). När resultaten från projektet är klara blir vårt nästa steg att bestämma hur vi ska tillämpa dessa för vår verksamhet med digitalisering och tillgängliggörande av våra skivinspelningar.

19 juni 2014

Fråga: Vad är viktigast, tidsbesparingen eller skydda skivorna?

Svar: Ett viktigt slutresultat från projektet är att hitta metoder som kan snabba på tiderna för överföring till bra ljudkvalité.  Våra vinyl- och schellackskivor (78-varvare) är de mest stabila arkivmaterialet vi har medan lackskivorna måste snarast överföras och digitaliseras innan de blir ospelbara

Fråga: Kommer skivorna att vara rengjorda vid uppspelningen?

Svar: Det ingår i innovationsprojektet att undersöka vad resultatet blir vid jämförelser vid avspelning av tvättad respektive inte tvättad skiva. Vore intressant att se om man kan ta bort smuts i skivspåren via bildanalys och få ett bättre slutresultat. Att rengöra skivor är en mycket tidskrävande process.

Fråga: Vilken dynamik relativt referensnivå och distorsion förväntar ni er vid uppspelningen i dB?

Svar: Vi kommer att göra jämförelser i ljudkvalité för de avspelningar som görs med beröringsfri avspelning respektive normal avspelning med skivspelare. Vi har referensskivor med inspelade tonkurvor mm som är ett material som vi har som jämförelse och referens vid våra mätningar.

Fråga: Hur stor andel av vinylskivorna är inspelade i stereo?

Svar: En beräkning av andelen stereoinspelningar på våra vinylskivor är ca 85% i stereo och det motsvarar ca 52 000 och ca 15% är i mono och det motsvarar ca 9 000 skivor.

Senast uppdaterad: 2014-06-26

Sveriges nationalbibliotek