Pågående projekt på Kungl. biblioteket

Svenska dagstidningar

Kungliga bibliotekets (KB) söktjänst ”Svenska dagstidningar” är från hösten 2017 tillgänglig för universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala, de så kallade tidningspliktbiblioteken. Övriga universitets- och högskolebibliotek får möjlighet att ansluta sig till tjänsten från 2018. I söktjänsten ingår ett tiotal svenska dagstidningar i fulltext från publiceringsstarten fram tills idag och ytterligare drygt 300 tidningar ingår med artiklar från 2014 och framåt. Nya nummer läggs till löpande. Tjänsten omfattar nu drygt 16 miljoner sidor digitaliserad svensk dagspress. Information om erbjudandet

Innovationsprojekt inom digitalisering av ljudinspelningar

KB:s analoga skivsamling omfattar ca 146 000 titlar på olika format, från slutet av 1800-talet och framåt. Att digitalisera dessa med traditionella, manuella avspelningsmetoder skulle ta mer än 20 år.

KB har därför med hjälp av Vinnova startat en innovationsupphandling för att hitta metoder för beröringsfri överföring av analoga skivinspelningar till digitala ljudfiler. Vad kan man uppnå genom optisk skanning och bildanalys?

Läs mer om projektet 

Kontaktperson: Stig L. Molneryd

Produktion av Bo Widerberg-utgåva

I en samproduktion mellan KB och Studio S Entertainment och med Svenska Filminstitutet och Sveriges Television som samarbetspartners, produceras en samlingsvolym med totalt mer än 20 timmars speltid.

Läs mer om projektet.

Kontaktperson: Tomas Ehrnborg

Massdigitalisering av kvarttumsband

Bland annat de så kallade Historiska radiobanden. Sveriges radios sändningar från 1936 till mitten av 1960-talet motsvarande 28 hyllmeter

Kontaktperson: Ingela Utterström

Inspelning från internet

Radio- och TV-enhet spelar in SVT Play Rapport samt extramaterial från Debatt från Internet. Även metadata inhämtas och tablåpost skapas i Svensk mediedatabas SMDB.

Kontaktperson: Zoran Savicic

Webbinsamling

Samla in och katalogisera ett urval unika webbdistribuerade filmer som förberedelse inför en kommande e-plikt

Kontaktperson:Ingela Utterström

Formatverifiering

Att skapa ett system för kontroll och verifiering av både externt producerade och internt skapade AV-filer

Kontaktperson: Tomas Gertz

Utökad massdigitalisering CD- och videoformat

Att vidareutveckla de utökade produktionslinjerna i migreringen av audiovisuellt material för formaten CD-skivor, kompaktkassett, Betamax och Video2000.

Kontaktperson: Mikael Johansson

Beställningssystem för Svensk mediedatabas

Förbättra forskarens möjligheter att hantera sina audiovisuella beställningar.

Kontaktperson: André Wachholz

Forskaraccess

Utveckla nätaccessen för beställningar av audiovisuellt material via login för utvalda målgrupper.

Kontaktperson: André Wachholz

Svenska webbsidor - Kulturarw3


Det svenska webbarkivet Kulturarw3 ingår som ett led i Kungl. bibliotekets tradition att bevara vårt svenska kulturarv. Läs mer om Kulturarw3

Kontaktperson: Pär Nilsson

Senast uppdaterad: 2017-10-17

Kontakt

Om inget annat anges:

fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek