Pågående projekt på Kungl. biblioteket

EUscreenXL

EUscreenXL startade i mars 2013 och är ett treårigt europeiskt projekt som samlar stora mängder audiovisuellt material och gör det tillgängligt via Europeana och EUscreen-portalen. Projektkonsortiet består av 20 ledande audiovisuella arkiv, medieforskare, tekniska tjänsteleverantörer och EBU. Sammantaget kommer projektet att förse Europeana med ca 1 000 000 metadataposter som ger tillgång till digitalt material från de olika arkiven samt även bidra med cirka 20 000 högkvalitativa program (utöver de 40 000 som redan tidigare finns på portalen), vilka alltså görs tillgängliga för allmänheten online.

Kontaktperson: Christopher Natzén

Filmarkivet.se

Målet med projektet, som finansieras av Riksbankens jubileumsfond (http://anslag.rj.se/sv/anslag/44711), är att utveckla sajten Filmarkivet.se. Inom projektet kommer det att bedrivas forskning, webbutveckling och infrastrukturellt arbete med katalogisering, kodning, kontextualisering och kommunikation. Tre projektsyften kan framållas: att tillföra nya filmiska materialkategorier till sajten (främst reklamfilm), att bedriva forskning kring utvalda tematiska kategorier som exempelvis reklamfilm, film och idrott och ljudfilm, samt att implementera nya webbaserade funktionaliteter med ett utpräglat användarperspektiv. Projektet har (vid sidan av forskning och utveckling) målsättningen att på forskningsbaserad och filmvetenskaplig grund väsentligt förändra, driftsäkra och uppgradera den befintliga sajten till en filmhistorisk plattform för att möta nya digitala förväntningar från såväl specifika filmforskare som mer generella användare.
Till filmarkivet.se

Kontaktperson: Christopher Natzén

Stolpaffischer

Syftet med projektet är att tillgängliggöra cirka 7700 digitaliserade biografprogram, s.k. stolpaffischer, från perioden 1905-1920. Samlingen är till sin storlek att betrakta som unik och består av program från KB, Lunds universitetsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek.
Projektet stöds av Södermalms Arbetsinstituts Stipendium och Magnus Bergvalls stiftelse.

Kontaktperson: Christopher Natzén

Flyer-donation

KB fick under 2013 en flyersamling från klubbarrangör Jonas Olsson. Dessa håller nu på att uppordnas och iordningställas för forskning. Samlingen består av tusentals flyers från Stockholms klubbscen under perioden 1984-1995 och måste betraktas som unik. Flyern berättar om klubbscenens vardag, en vardag som sällan kommer till uttryck i dagspress eller andra källor. Flyerns efemära karaktär gör också att denna vardag snabbt försvinner trots att den finns nära vår egen tid. Det är till övervägande del slumpen som har gjort om flyern har sparats för forskning till eftervärlden.

Kontaktperson: Christopher Natzén

Innovationsprojekt inom digitalisering av ljudinspelningar

KB:s analoga skivsamling omfattar ca 146 000 titlar på olika format, från slutet av 1800-talet och framåt. Att digitalisera dessa med traditionella, manuella avspelningsmetoder skulle ta mer än 20 år.

KB har därför med hjälp av Vinnova startat en innovationsupphandling för att hitta metoder för beröringsfri överföring av analoga skivinspelningar till digitala ljudfiler. Vad kan man uppnå genom optisk skanning och bildanalys?

Läs mer om projektet 

Kontaktperson: Stig L. Molneryd

Produktion av Bo Widerberg-utgåva

I en samproduktion mellan KB och Studio S Entertainment och med Svenska Filminstitutet och Sveriges Television som samarbetspartners, produceras en samlingsvolym med totalt mer än 20 timmars speltid.

Läs mer om projektet.

Kontaktperson: Tomas Ehrnborg

Massdigitalisering av kvarttumsband

Bland annat de så kallade Historiska radiobanden. Sveriges radios sändningar från 1936 till mitten av 1960-talet motsvarande 28 hyllmeter

Kontaktperson: Ingela Utterström

Inspelning från internet

Radio- och TV-enhet spelar in SVT Play Rapport samt extramaterial från Debatt från Internet. Även metadata inhämtas och tablåpost skapas i Svensk mediedatabas SMDB.

Kontaktperson: Zoran Savicic

Webbinsamling

Samla in och katalogisera ett urval unika webbdistribuerade filmer som förberedelse inför en kommande e-plikt

Kontaktperson:Ingela Utterström

Formatverifiering

Att skapa ett system för kontroll och verifiering av både externt producerade och internt skapade AV-filer

Kontaktperson: Tomas Gertz

Utökad massdigitalisering CD- och videoformat

Att vidareutveckla de utökade produktionslinjerna i migreringen av audiovisuellt material för formaten CD-skivor, kompaktkassett, Betamax och Video2000.

Kontaktperson: Mikael Johansson

Beställningssystem för Svensk mediedatabas

Förbättra forskarens möjligheter att hantera sina audiovisuella beställningar.

Kontaktperson: André Wachholz

Forskaraccess

Utveckla nätaccessen för beställningar av audiovisuellt material via login för utvalda målgrupper.

Kontaktperson: André Wachholz

Svenska webbsidor - Kulturarw3


Det svenska webbarkivet Kulturarw3 ingår som ett led i Kungl. bibliotekets tradition att bevara vårt svenska kulturarv. Läs mer om Kulturarw3

Kontaktperson: Elisabeth Mannerfeldt

Senast uppdaterad: 2014-10-21

Kontakt

Om inget annat anges:

fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek