Riksbibliotekarie


Riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg är chef för Kungl. biblioteket sedan 2012. Innan dess var hon chef för avdelningen Nationell samverkan på KB i fem år.

Kungl. biblioteket är en enrådighetsmyndighet som leds av myndighetschefen ensam, med ett insynsråd som utsetts av regeringen.

Gunilla Herdenberg är myndighetschef med det övergripande ansvaret för KB:s verksamhet.

Gunilla har haft styrelseuppdrag för Lunds universitetsbibliotek, ECE-skolans råd (KTH), Bibliotekstjänst AB och Svensk biblioteksförening.

Biträdande riksbibliotekarie är Lars Ilshammar.

Senast uppdaterad: 2014-01-02
Innehållsansvar: Åsa Edström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad informationGunilla Herdenberg
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 00

Fler bilder finns på KB:s Flickr-kanal

Sveriges nationalbibliotek