Ledningsstödet

Ledningsstödet ansvarar för stöd till riksbibliotekarien i övergripande, strategiska frågor.

Biträdande riksbibliotekarie leder arbetet och följande kompetenser ingår i ledningsstödet: strategisk it-styrning, strategisk kommunikation, juridik och samordning av internationella frågor, programverksamhet, större/strategiskt viktiga avdelningsövergripande projekt, externfinansierade projekt samt fundraising.

Senast uppdaterad: 2016-03-09
Innehållsansvar: Lars Ilshammar, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Chef

 

Lars Ilshammar
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 69

Sveriges nationalbibliotek