Internservice och säkerhet

Enheten ansvarar för säkerhets- och beredskapsfrågor inklusive informationssäkerhet, operativt ansvar för fysisk säkerhet, kontors- och arbetsplatsservice med till tillhörande entreprenader, lokal- och fastighetsfrågor samt miljöledningssystem.

Senast uppdaterad: 2016-09-27
Innehållsansvar: Anders Bessier, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Anders Bessier
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 3164

Sveriges nationalbibliotek