HR

Enheten ansvarar för samordning av myndighetens kompetensförsörjning, såsom rekrytering, kompetensutveckling, organisationsutveckling, HR-administration, samverkan och arbetsgivarfrågor, samt arbetsmiljöfrågor.

Vidare ansvarar enheten för myndighetens ärende- och dokumenthantering, arkivförteckning och ämbetsarkiv.

Senast uppdaterad: 2016-09-14
Innehållsansvar: Anna Runeberg Toom, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Anna Runeberg
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 34

Sveriges nationalbibliotek