Ekonomi

Enheten ansvarar för myndighetens ekonomistyrning såsom budget, uppföljning och prognoser samt redovisning.

Enheten ansvarar därutöver för ekonomi- och löneadministration, förvaltningsfrågor samt redovisning av fonder knutna till KB, verksjuridik, upphandlingsrådgivning och övergripande inköpssamordning.

Senast uppdaterad: 2014-01-02
Innehållsansvar: Maria Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Maria Nilsson
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 19

Sveriges nationalbibliotek