Nationell bibliotekssamverkan

Enheten för nationell bibliotekssamverkan ansvarar för nationell överblick, samverkan och utveckling inom biblioteksväsendet.

Detta innefattar olika insatser av utrednings- och samordningskaraktär i syfte att främja bibliotekens utveckling och tillgång till digital information. I uppdraget ingår också att ansvara för den officiella biblioteksstatistiken och följa upp hur biblioteksplaner i kommuner och landsting utformas och används.

Läs mer på kb.se

Senast uppdaterad: 2017-08-22
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Anna Lundén
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 14

Sveriges nationalbibliotek