Dokumentleverans

Enheten ansvarar för lokala tjänster som stödjer tillgängliggörande.

Enheten har ansvar för de lokala bibliotekssystemen, bl.a. kravrutiner, statistik och administration. Inom enheten hanteras myndighetens fjärrinlån och fjärrutlån. Framtagning av material ur samlingarna i Humlegården är också en del av våra uppgifter. I uppdraget ingår att tillhandahålla kopiering och reproduktion. Hit hör även verksamheten vid Statens biblioteksdepå.

Senast uppdaterad: 2014-01-02
Innehållsansvar: Christian Zeising, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Christian Zeising
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 06

Sveriges nationalbibliotek