Användarservice

Enheten ansvarar för KB:s publika verksamhet vad gäller tjänsteutbud, läsesalar, bemanning, stöd och service anpassad efter målgruppernas behov.

Detta inbegriper referensverksamhet samt tillhandahållande av det svenska och utländska trycket, kartor, bild, musik, audiovisuellt material, övrigt digitalt material och handskrifter.

Senast uppdaterad: 2014-12-03
Innehållsansvar: Philippa Andreasson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Philippa Andreasson
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 23

Sveriges nationalbibliotek