Systemutveckling och design

Enheten ansvarar för utveckling av de system och it-tjänster som skapas vid KB.

Enheten arbetar med systemutveckling, interaktionsdesign samt design av KB:s samtliga system och it-tjänster.

Senast uppdaterad: 2014-01-02
Innehållsansvar: Maria Kadesjö, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Maria Kadesjö
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 36 19

Sveriges nationalbibliotek