It-drift

Enheten har ansvar för den tekniska infrastruktur som behövs för drift av KB:s system och tjänster.

Detta inkluderar kostnadseffektiv och säker serverdrift, drift av datorhall, nätverk etc. Vidare ingår övervakning av system, ansvar för systemavtal, säkerhetskopiering, lagringslösning och mailsystem.

Enheten har ansvar för it-relaterad support och utbildning till KB:s medarbetare och för besökare i KB:s lokaler gällande den it-utrustning KB tillhandahåller (inklusive AV-teknik). Enheten hanterar vidare KB:s telefoni (upphandling, inköp och avtal), samt bemanning av KB:s växel.

Senast uppdaterad: 2016-03-09
Innehållsansvar: Bengt Neiss, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Ellenor Axelsson
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 09

Sveriges nationalbibliotek