Avdelningen för informationssystem

Avdelningen ansvarar för system-, webb- och tjänsteutveckling för KB:s samtliga system och it-tjänster samt förvaltning av och infrastruktur för dessa.

Vidare samordnas vissa tvärgående processer som metadata. Avdelningen ansvarar också för dataflöden, it-utrustning inklusive inköp, telefoni samt digital lagring.

Senast uppdaterad: 2016-09-14
Innehållsansvar: Ingemar Thun, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Avdelningschef

Ingemar Thun.

Ingemar Thun
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 30 78

Sveriges nationalbibliotek