Vardagstryck

Enheten för vardagstryck ansvarar för att samla in, beskriva, bevara och tillgängliggöra det svenska vardagstrycket.

Med vardagstryck avses reklam- och informationsmaterial från företag, organisationer och föreningar. Enheten ansvarar för mottagning och bedömning av avdelningens pliktleveranser och fördelar dem till berörda enheter.

Senast uppdaterad: 2017-02-21
Innehållsansvar: Henrik Bylund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Henrik Bylund
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 73

Sveriges nationalbibliotek