Nationalbibliografin

Enheten för nationalbibliografin ansvarar för att beskriva och bevaka den allmänt spridda utgivningen av böcker och tidskrifter i Sverige.

I uppdraget ingår att framställa tillförlitliga katalogdata för den svenska nationalbibliografin. Enheten har ansvar för utdelning av unika identifikatorer till förlag och utgivare och har ansvar för att framställa statistik över den svenska utgivningen av böcker och tidskrifter.

Senast uppdaterad: 2016-03-09
Innehållsansvar: Marika Holmblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Marika Holmblad
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 34 24 

 

Sveriges nationalbibliotek