Bevarande och nybindning

Enheten för bevarande och nybindning har ett samordningsansvar för att bevara KB:s fysiska samlingar.

I detta ingår att utföra specialiserade bevarandeåtgärder (konservering), administration av förebyggande bevarandeåtgärder inklusive nybindning, iordningställande av det katalogiserade trycket, inklusive antikvariskt förvärv, så att det kan tillhandahållas och långtidsförvaras. I uppdraget ingår magasinstillsyn och planering för tillväxt och kommande förvaringsbehov för alla samlingar.

Senast uppdaterad: 2014-01-02
Innehållsansvar: Charlotte Ahlgren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Charlotte Ahlgren
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 33 22 

Sveriges nationalbibliotek