Film, musik och spel

Enheten för film, musik och spel ansvarar för att samla in, förvärva och beskriva film, musik och spel.

Läs mer om pliktleverans av audiovisuellt material här.

Senast uppdaterad: 2016-09-14
Innehållsansvar: Karolin Engdahl, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Nina Heljeback
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 32 16

Sveriges nationalbibliotek