Dagstidningar, radio och tv

Enheten för dagstidningar, radio och tv ansvarar för att samla in, beskriva, förvärva, och tillgängliggöra dagstidningar samt samla in, förvärva och beskriva radio och tv.

 

Senast uppdaterad: 2014-01-02
Innehållsansvar: Torsten Johansson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Enhetschef

Torsten Johansson
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 34 02 

Sveriges nationalbibliotek