KB:s närvaro på webben och i sociala medier

Webbplats

Kungliga bibliotekets webbplats: www.kb.se

Underwebbar

Sociala medier

Facebook

Youtube

Kungliga bibliotekets kanal

Flickr

Kungliga bibliotekets kanal

Twitter

Bloggar

 • Biblioteksstatistikbloggen
  Biblioteksstatistikbloggen är inte tänkt att vara en envägskommunikation. Kanske vill du berätta för dina kollegor runt om i Sverige hur man enkelt gör olika statistikuttag, vilka kategorier du räknar in under olika begrepp eller något annat. Kanske vill du fråga oss på KB om något som har med den pågående statistikinsamlingen att göra eller tipsa oss om hur vi kan förbättra biblioteksstatistiken eller underlätta ditt statistikinsamlingarbete.
 • Dewey
  Här kan man följa Deweyprojektets arbete och annat som händer med anknytning till Dewey. Deweybloggen fungerar också som en kanal för era synpunkter och kommentarer till oss, och som ett forum för diskussioner. Läs mer
 • Digidaily
  Digidaily är ett utvecklingsprojekt där Riksarkivet, Kungliga biblioteket och Mittuniversitetet tillsammans ska utveckla rationella metoder och processer för digitalisering av dagstidningar. Läs mer
 • Digitala personarkiv
 • Extranea - Om utländsk litteratur på KB
  Enheten för kunskapsuppbyggnad bloggar om utländsk litteratur.
 • Librisbloggen
  Libris arbetar med drift och utveckling av nationella system för informationsförsörjning inom biblioteksområdet.
  I Librisbloggen vill vi berätta vad vi gör, ge insyn i våra utvecklingsprocesser och få respons av våra besökare.
 • Ljud och bild-bloggen
  Här uppmärksammas KB:s audiovisuella medier  främst film, musik och spel.
 • Miman - forskningsrelaterat på KB
  Forskarutbildad personal på KB skriver om sina specialområden. Temana varierar över ett brett spektrum: kulturhistoria, svensk 1600-1700-talshistoria, idéhistoria, filmvetenskap m.m.
 • Nationell biblioteksstrategi
  KB:s utredare berättar om arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi för Sverige
 • Om samlingar och bevarande
  KB:s bevarandeenhet berättar om sitt arbete och de spännande objekt de träffar på.
 • Open access
  Open access i Sverige är en öppen plats för information och diskussion om utvecklingen av open access i Sverige. Den vänder sig i första hand till dem som arbetar med frågan.
 • Samverkansbloggen
  Bloggen sprider nyheter och information kring Kungliga bibliotekets uppdrag för Nationell bibliotekssamverkan. Den ska också vara ett forum för dialog med alla aktörer som har ett intresse av bibliotekens framtid i Sverige, och därmed säkerställa KB:s målsättning att arbeta ska präglas av öppenhet och transparens.
 • SMDB
  Svensk mediedatabas (SMDB) är inte bara en katalog  för vårt audiovisuella material. Vi skriver också fördjupande inlägg och artiklar med anknytning till samlingen.
 • Vardagstryck
  Varje år lämnas ungefär 110 000 vardagstryck och 6 000 affischer till vardagstryckssamlingen. Idag innehåller samlingen runt 14 miljoner vardagstryck och mer än 600 000 affischer. bloggen skriver vi längre eller kortare inlägg och notiser om exempel ur samlingen.
Senast uppdaterad: 2017-05-04
Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek