ISSN och streckkoder

ISSN kan användas för att skapa så kallade streckkoder. En streckkod är en maskinläsbar kod som används för att identifiera en vara och som kan avläsas elektroniskt.

Koden (GTIN) börjar alltid med siffrorna 977 (den internationella beteckningen för periodiska publikationer). Därefter följer de första sju siffrorna av ISSN-numret (utan bindestreck eller kontrollnummer) samt ett kontrollnummer som kan räknas ut med hjälp av en programvara som tillhandahålls av GS1 Sverige. GTIN används sedan för att skapa en grafisk streckkod.

Original till streckkoder tas fram av tryckeriet eller av ett företag som kan erbjuda denna tjänst. ISSN Sverige tilldelar endast ISSN, utgivaren måste själv räkna fram GTIN och skaffa streckkoden.

Senast uppdaterad: 2013-09-20
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

GS1 Sverige 

 

Sveriges nationalbibliotek