Fundraising och sponsring

Vill du vara med och dela KB:s vision att låta fler ta del av vårt unika material?

KB är redo att möta den digitala världens utmaningar och skapa en infrastruktur för svensk forskning och vara en resurs för den intresserade allmänheten.

Nationalbiblioteket

KB ska arbeta aktivt för att utveckla en bättre samverkan med fler delar av samhälle och näringsliv, bland annat genom en långsiktigt uppbyggd verksamhet med s.k. fundraising, där biblioteket i ett förtroendefullt samarbete vill skapa goda relationer med näringsliv, stiftelser och privatpersoner.

Alla former av bidrag kan på ett betydande sätt bidra till nationalbibliotekets utveckling och hjälper till att skapa ett ännu starkare och mer mångsidigt nationalbibliotek.

För mer information, kontakta:

Sara Bengtzon

Senast uppdaterad: 2015-11-02
Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

KB:s riktlinjer för mottagande av donationer:
Läs riktlinjerna

Beslut om KB:s arbete för ökad samverkan:

Läs beslutet

Sveriges nationalbibliotek